Informatie

Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn drie Halse cultuurpartners: den Ast, Bibliotheek Halle en Cultuurcentrum ’t Vondel. Vanaf schooljaar 21-22 pakken we samen uit met een vernieuwde website die het cultureel aanbod voor scholen van onze organisaties samenbrengt.
 
Je kan er vanop aan dat jouw leerlingen straks van erfgoed, literatuur, kunst en cultuur genieten, aangepast aan hun leefwereld en jouw leerdoelen.  
We garanderen een aanbod voor alle klassen, vanaf de instappertjes t.e.m. leerlingen van de derde graad secundair.

Niet alleen de intensiteit in deelname varieert van een passieve naar een meer actieve beleving, zo ook de vorm: je neemt je klas mee naar een lezing, een rondleiding, een workshop, een film, een voorstelling…

We streven er naar om ons gezamenlijk aanbod beter op elkaar af te stemmen naar spreiding, doelgroep en prijzenbeleid maar evengoed naar reservatie en organisatie.

Wij zijn jullie Halse cultuurpartners voor de toekomst!  

Wil je graag meer weten of elke organisatie apart? Surf zeker eens naar hun website.
den AST, Bibliotheek Halle en  Cultuurcentrum ’t Vondel

Naamkeuze url: abchalle.be

abc
- verwijst naar de drie beginletters van de namen van onze organisaties
- zijn de eerste letters van het alfabet, de basis van onze taal en vormt een link tussen onderwijs en cultuur, we willen voor kinderen en jongeren een aanzet zijn en een basis meegeven om ook op latere leeftijd cultuur te beleven
- art books culture, even in het Engels, maar duid de thema’s waarrond we als organisaties werken

halle
alle drie partners zijn stedelijke partners en liggen op grondgebied Halle  

Waarom online?

We kiezen bewust voor een gezamenlijke website online. In de eerste plaats om het voor jou gemakkelijk te maken!

Eén plek
- dat al het culturele aanbod voor jouw klas bundelt
- waar je voor culturele activiteiten van meerdere huizen reserveert.
Of het nu gaat over een museumbezoek in den AST, een auteurslezing in de Bib, een voorstelling in Cultuurcentrum ’t Vondel…
- waar je alle praktische en de meest actuele informatie over je reservatie terugvindt.
We voorzien de website constant met nieuwe info: lesmappen of een trailer bij voorstellingen, nieuwe activiteiten gebaseerd op actuele thema’s…

Ook wij spelen zo korter op de bal en zetten ons cultureel schoolaanbod permanent en geactualiseerd in de kijker. Neem regelmatig een kijkje.

Met de keuze voor online dragen we een steentje bij aan een meer ecologische aanpak.