Informatie

Praktische info - Corona/Covid-19

Omdat het voorlopig nog onduidelijk is in welke vorm we vanaf september activiteiten mogen organiseren en in welke mate scholen culturele uitstappen mogen doen, zullen we alle reservaties beschouwen als een ‘verlangactiviteit’. Dit tot we duidelijke richtlijnen ontvangen van de Nationale Veiligheidsraad.

Jullie weten als geen ander hoe snel een situatie ineens kan wijzigen en hoe strikte afspraken ineens versoepelen. We kunnen allerlei scenario’s vooraf bedenken, maar zullen met duidelijke richtlijnen de activiteit waarnaar je verlangt en waarvoor je reserveert, zo organiseren dat ieder zijn veiligheid en gezondheid centraal staan. Flexibiliteit zal hierbij noodzakelijk zijn, van ons, maar ook van jullie. We halen het onderste uit de kan om te realiseren, organiseren wat er kan. Samen gaan we ervoor.

We hopen dat het onderwijs zich gedurende het nieuwe schooljaar niet enkel zal richten op het overdragen en het inhalen van kennis, maar dat er tijd en ruimte blijft om kinderen en jongeren ook te raken met cultuur. Ze hebben recht op een mooi moment, op fantasie… We vullen dit graag samen met jullie in.

Wat doe je bij de start van de verkoop? 
Je reserveert voor een activiteit. Dit is een ‘verlangactiviteit’.
Naargelang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen we deze verlangactiviteit vanaf september mogelijk
- bevestigen, er volgt een overeenkomst
- nog niet bevestigen, omdat we wachten op verdere maatregelen of omdat we de reservatie moeten aanpassen/wijzigen i.f.v. voorwaarden (andere locatie i.f.v. social distancing, andere groepssamenstelling i.f.v. bubbels, met minder deelnemers, verplaatsen naar andere datum…)