Lerarentraject: erfgoedproject van jouw schoolomgeving

Door ZENDER (Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei)

andere Ga aan de slag met het lokale erfgoed in je lessen!

Het project ‘Buurten met erfgoed’ neemt in de eerste plaats basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen schoolomgeving. Want erfgoed vind je overal: landschappen, natuur, gebouwen, opschriften, straatnamen, verhalen, recepten, gebruiksvoorwerpen  …

‘Buurten met erfgoed’ wil de banden tussen de scholen en het lokale erfgoed opnieuw aanhalen en structureel verankeren. Leraren (en (groot)ouders) werken hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers. Leraren komen meer te weten over hoe ze lokaal erfgoed in al zijn aspecten (roerend, onroerend én immaterieel) kunnen vertalen op maat van hun leerlingen.

 

Tijdens het begeleidingstraject werken de leerkrachten van eenzelfde graad uit één of verschillende scholen van de gemeente een erfgoedproject in de schoolomgeving uit. Hiervoor komen we enkele keren samen met leerkrachten en lokale erfgoedwerkers. De samensmelting van beide deskundigen geeft een grote meerwaarde. Het hele proces wordt gratis begeleid door de erfgoedcel. Na een brainstormende startdag ligt een basisscenario voor een erfgoedproject klaar. Tijdens korte opvolgingsessies volgen we elkaars projecten op en sturen we bij.

Na het traject hebben de leerkrachten hun kennis uitgebreid over het lokale erfgoed en zijn ze heel wat methodieken rijker ter ondersteuning van hun lessen. Bovendien zijn de resultaten van dit project duurzaam: de ontwikkelde lessen en het opgezette netwerk versterken de school permanent.

Dit vormingstraject loopt over één schooljaar. De data van de verschillende sessies worden in onderling overleg bepaald.
De startsessie vindt plaats op een erfgoedlocatie tijdens het eerste semester en neemt 1 dag in beslag.
In het tweede semester worden 2 opvolgingssessies van 1 dagdeel (ca. 2 uur) voorzien. Tijdens de eerste sessie wordt rond feb/maart in groep teruggekoppeld over de individuele projecten. De tweede opvolgsessie vindt plaats in juni en heeft als doel het traject te evalueren.

Doelgroep(en):

3KK
Kleuter - 3de kleuterklas
1LJ
Lager - 1ste leerjaar
2LJ
Lager - 2de leerjaar
3LJ
Lager - 3de leerjaar
4LJ
Lager - 4de leerjaar
5LJ
Lager - 5de leerjaar
6LJ
Lager - 6de leerjaar
LK
Leerkrachten

Duur:

nog niet gekend

Prijs:

€ 0.00 / leerling
Gratis vormingstraject voor leerkrachten

Aantal vrije plaatsen:

Zie de data onderaan

 Reserveren

Reservatie maken

Kies één van de onderstaande data

Datum Uur Locatie Vrije plaatsen Reserveer
Af te spreken (Den Ast - Museum) Je wordt binnenkort nog gecontacteerd voor het afspreken van een datum Log in om te kunnen reserveren